Tag Archives: sponsorka

Zdrada Partnera Jakim sposobem Sobie Poradzi??

Zdrada ma??e?ska jest jedn? z najcz?stszych przyczyn rozwodu. Wi?? ma??e?ska to najsilniejszy i najbardziej intymny zwi?zek m??czyzny i kobiety, a zdrada ma??e?ska to w najwi?kszym stopniu radykalna forma zniszczenia tej?e wi?zi. Zdrada mog?a okaza? si? wi?c aktem rozpaczy i seks sponsorki rozczarowania cz?owiekiem, który – w mniemaniu Judasza – okaza? si? nieprzydatny. Zdrada nie powinien dotyczy? drugiej kobiety.… Read More »